Kurzy pre vodičské oprávnenie skupiny B otvárame priebežne, podľa počtu uchádzačov.

Kurzy pre ostatné skupiny BE, T, C, CE, D a DE otvárame individuálne.

Autoškola A+K s.r.o. vykonáva výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B, BE, T, C, CE, D a DE.

Svojím individuálnym prístupom a vysokou kvalitou výučby garantujeme úspešné absolvovanie výcviku. Poskytujeme  komplexné služby, pri výcviku vo vozidlách a výučbu v učebni s modernými učebnými pomôckami. Aby opadol z Vás počiatočný stres, praktický výcvik začíname na trenažéri.

Sme stálym členom Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.