Cenník

Cena za vodičské oprávnenie skupiny B, BE, T, C, CE, D a DE - info. telefonicky.

Cena kvalifikačnej karty vodiča skupín C a D - info. telefonicky.

Cena za kondičné jazdy stanovená podľa počtu kondičných jázd.

Kurz vodičského oprávnenia možno financovať aj na splátky. 

Pre viac informácií nás kontaktujte.