Kurzy

Autoškola A+K ponúka kurzy na vodičské oprávnenie skupín:   B, BE, T, C, CE, D a DE.

B - osobný automobil,      vek: od 17 rokov
T - traktor,                        vek: od 17 rokov
C - nákladný automobil,   vek: od 21rokov
D - autobus,                       vek: od 24 rokov
E - rozšírenie o prívesy nad 750kg (vek podľa skupiny BE, CE)

Viac informácií o skupinách vodičských oprávnení nájdete na stránke slovensko.sk.

Vykonávame kurzy KKV na skupiny C,D. (kvalifikačná karta vodiča)

Zabezpečujeme kurz prvej pomoci.

Sprostredkúvame psychologické vyšetrenia.

Ponúkame individuálne kondičné jazdy.